All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Kranten

About the project

PAPERNEWS PROJECT 2014-2017

 

“Papernews” is an Indonesian-Dutch art projects that came about from the networks of artists that work and live in Indonesia and The Netherlands. The starting point were conversations about their personal work and the current lifestyle of Indonesia and The Netherlands. Topics that were shared in real time through social media. Something that can’t happen on newspaper. The newspapers from here and there form the first layer that the involved artists used as starting point to react to topics. De involved artists all do this in their own style and methods.

 

“Kranten” or “Newspaper” is een Indonesisch- Nederlands kunstenaarsproject voortgekomen uit actuele banden tussen kunstenaars die in Indonesië en in Nederland werken en wonen. Vertrekpunt waren gesprekken over het eigen werk en de actualiteit in Nederland en Indonesië. Actualiteit die via sociale media bijna real time te delen is, maar op krantenpapier veel minder is geworden. De kranten van hier en daar vormen een eerste laag die de betrokken kunstenaars als uitgangspunt gebruiken als uitgangspunt om te reageren op de actualiteit. De betrokken kunstenaars doen dat ieder op hun eigen manier.